Türemiş Yapılı Fiil Nedir? Açıklama ve Örnekler

Türemiş yapılı fiil ne demek? Türemiş yapılı fiil, Türkçe dilbilgisinde kök fiillere ekler getirilerek oluşturulan bir yapıdır. Bu yapı, kök fiillere çeşitli eklerin eklenmesiyle yeni anlamlar kazandırır. Türemiş yapılı fiiller, dilimizde sıklıkla kullanılan ve zengin bir kelime dağarcığına sahip olmamızı sağlayan önemli bir dilbilgisi öğesidir.

Türemiş yapılı fiil ne demek? Türkçe dilbilgisinde türemiş yapılı fiil, kök fiilin sonuna ek getirilerek oluşturulan bir fiil çeşididir. Türemiş yapılı fiiller, kelime kökünün anlamını değiştirerek yeni bir anlam kazanır. Bu fiiller, dilimizde sıkça kullanılan ve zengin bir kelime dağarcığına sahip olmamızı sağlayan önemli bir dilbilgisi kurallarıdır. Türemiş yapılı fiiller, kelime köklerine eklenen çeşitli eklerle oluşturulabilir. Bu ekler, fiilin zaman, şahıs, kip gibi özelliklerini belirleyerek cümledeki anlamını etkiler. Türkçe dilbilgisinde türemiş yapılı fiillerin kullanımı oldukça yaygındır ve dilimizin zenginliğine katkı sağlar.

Türemiş yapılı fiil ne demek? Türetilmiş bir fiilin yapı ve anlam bakımından değişiklik göstermesi demektir.
Bir türemiş yapılı fiil, kök fiile eklerin eklenmesiyle oluşturulur.
Türemiş yapılı fiiller, dilimize yeni kelimeler kazandırır ve ifade zenginliği sağlar.
Türemiş yapılı fiiller, kelime köklerinin anlamını genişletir veya değiştirir.
Türemiş yapılı fiiller, dilbilgisel kurallara uygun olarak oluşturulmalıdır.
 • Türemiş yapılı fiil, bir kelimenin kök haline ekler getirilerek oluşturulan fiildir.
 • Bir türemiş yapılı fiil, kök kelimenin anlamını değiştirerek yeni bir anlam kazandırabilir.
 • Türemiş yapılı fiiller, Türkçe dilinde sıkça kullanılan bir yapıdır.
 • Türemiş yapılı fiiller, kelime dağarcığımızı zenginleştirir ve ifade olanaklarını artırır.
 • Bazı türemiş yapılı fiiller, eklerin yanı sıra ses olaylarına da bağlı olarak oluşur.

Türemiş Yapılı Fiil Nedir?

Türemiş yapılı fiil, bir kök fiilden türetilen ve eklerle yapılan bir fiil çeşididir. Türkçe dilbilgisinde, fiillere eklenen çeşitli eklerle yeni anlamların oluşturulması sağlanır. Bu eklerden biri de türemiş yapılı fiil ekidir.

Türemiş Yapılı Fiil Nedir? Örnek Anlamı
Türemiş Yapılı Fiiller Sev-gi-lmek Bir fiile -gi veya -ki ekleri getirilerek oluşturulan fiillerdir.
Sevgi Sevgi-l-mek Sevme eylemini gerçekleştirmek, sevgi duymak anlamına gelir.
Gözlük Gözlük-le-mek Gözlük takmak, gözlük kullanmak anlamına gelir.

Türemiş Yapılı Fiil Örnekleri Nelerdir?

Bazı türemiş yapılı fiil örnekleri şunlardır:

 • Yazmak -> Yazılmak
 • Okumak -> Okunmak
 • Yemek yapmak -> Yemek yapılmak
 • Yazmak → Yazılmak
 • Okumak → Okunmak
 • Anlatmak → Anlatılmak
 • Görmek → Görülmek
 • Dinlemek → Dinlenmek

Türemiş Yapılı Fiiller Nasıl Oluşturulur?

Türemiş yapılı fiiller, bir kök fiile belirli eklerin getirilmesiyle oluşturulur. Bu ekler, genellikle “ıl/ul, al/el, dır/dur” gibi yapım ekleridir. Örneğin, “yaz” kök fiiline “ıl” eki getirildiğinde “yazıl” kelimesi türemiş yapılı bir fiil oluşturur.

 1. Fiil köküne “-me/-ma” ekleri getirilerek türemiş yapılı fiiller oluşturulabilir. Örneğin: gitmek → gitme
 2. Fiil köküne “-tir/-tır” ekleri getirilerek türemiş yapılı fiiller oluşturulabilir. Örneğin: öğrenmek → öğretmek
 3. Fiil köküne “-le/-la” ekleri getirilerek türemiş yapılı fiiller oluşturulabilir. Örneğin: konuşmak → konuşla
 4. Fiil köküne “-dir/-dır” ekleri getirilerek türemiş yapılı fiiller oluşturulabilir. Örneğin: gülmek → güldürmek
 5. Fiil köküne “-ış/-iş” ekleri getirilerek türemiş yapılı fiiller oluşturulabilir. Örneğin: uyuşmak → uyuşuş

Türemiş Yapılı Fiillerin Özellikleri Nelerdir?

Türemiş yapılı fiillerin bazı özellikleri şunlardır:

Türemiş Yapılı Fiiller Özellikleri
Yeniliklerdir. Yeni anlam ve kullanımlar kazanmışlardır.
Fiil köklerinden türetilirler. Fiil köklerinin sonuna ekler getirilerek oluşturulurlar.
Anlam değişikliği yaparlar. Fiilin anlamını genişletir, daraltır veya değiştirirler.
 • Türemiş yapılı fiiller, bir olayın veya eylemin nasıl gerçekleştiğini anlatır.
 • Bu fiiller, genellikle geçmiş zaman anlamı taşırlar.
 • Türemiş yapılı fiiller, nesne alabilirler ve çoğunlukla edilgen anlamda kullanılırlar.

Türemiş Yapılı Fiillerin Kullanım Alanları Nelerdir?

Türemiş yapılı fiiller, edebiyat metinlerinde, akademik yazılarda, günlük konuşmalarda ve yazılı metinlerde sıkça kullanılır. Bu fiiller, dilin zenginleştirilmesi ve anlatımın çeşitlendirilmesi için önemlidir.

Türemiş yapılı fiiller, Türkçe’de sıklıkla kullanılan ve çeşitli eylemlerin nasıl yapıldığını anlatan fiillerdir. Bu fiillerin kullanım alanları oldukça geniştir.

Türemiş Yapılı Fiil Ekinin İşlevleri Nelerdir?

Türemiş yapılı fiil eki, kök fiile eklenerek yeni bir fiil oluşturur ve bu yeni fiile çeşitli anlamlar katar. Örneğin, “yaz” kök fiiline “ıl” eki getirildiğinde “yazıl” kelimesi oluşur ve bu kelime “yazma” anlamına gelir.

Türemiş yapılı fiil eki, fiillere çeşitli anlamsal ve biçimsel işlevler katarak yeni fiiller oluşturur.

Türemiş Yapılı Fiil Örnekleriyle Cümleler Nasıl Kurulur?

Türemiş yapılı fiil örnekleriyle cümleler kurarken, kök fiile uygun ekler getirilerek cümle oluşturulur. Örneğin, “okuma” türemiş yapılı fiiliyle bir cümle kurmak istediğimizde, “Kitaplarınızı okuyunuz.” gibi bir cümle kullanabiliriz.

Türemiş Yapılı Fiil Nedir?

Türemiş yapı fiiller, dilimize ek getirilerek meydana gelen fiillerdir. Örneğin “oku” fiiline “-ma” eki getirilerek “okumak” fiili oluşur.

Türemiş Yapılı Fiil Örnekleri

1. Koşmak: Koş + ma → Koşmak
2. Yazmak: Yaz + ma → Yazmak
3. Çalışmak: Çalış + ma → Çalışmak

Türemiş Yapılı Fiil Cümleleri

1. Sabahları parkta koşmayı severim.
2. Ödevimi yazmak için masaya oturdum.
3. Her gün düzenli olarak spor salonunda çalışırım.

© Tüm Hakları Saklıdır. İçeriklerimizin tüm telif hakları tarafımızca korunmaktadır ve izinsiz kullanımı yasaktır. | We Love Google | 2024 Yapı Kimyası Uzmanı – İnşaat Projeleriniz İçin Çözümler – YapiKimyasiUzmani.com.tr


Backlink AL Backlink Paketleri

Otobüs Bileti

Uçak Bileti